Eirik Wærness

speaker-info

Eirik Wærness er direktør og sjefsøkonom i Equinor, konsernansvarlig for makroøkonomi og analyser av energi- og råvaremarkedene. Han har bred erfaring fra offentlig sektor, akademia og privat sektor, som rådgiver og i ulike lederroller. I Equinor har han blant annet ledet konsernstrategi og konsernplan og analyse, i tillegg til sin nåværende rolle. Eirik sitter i styret i Innovasjon Norge og i Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), og er tilknyttet Payne Institute ved Colorado School of Mines, Denver, USA. Han har tidligere sittet i styret i Finanstilsynet og i hovedstyret i Norges Bank.

Top