Elin Imsland

speaker-info

Elin Imsland er avdelingsdirektør for Folkeregisteret. Imsland har vært i Skatteetaten siden 2003, og har siden januar 2019 ledet Folkeregisteret. Til høsten lanserer hun et nytt og moderne folkeregister som fornyer, forenkler og legger til rette for nye digitale tjenester i samfunnet. Imsland er opptatt av god kvalitet i registeropplysningene, og at alle innbyggere og brukere av opplysningene skal kunne stole på informasjonen fra Folkeregisteret. Imsland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Tilbake til foredragsholdere

Top