Elin Vik

speaker-info

Elin Vik arbeider med organisasjonsutvikling og gevinstrealisering i store digitaliseringsprosjekter. Hun har sett hvordan virksomheter over tid har utviklet sin evne til å jobbe med digitalisering, og hvordan de teknologiske mulighetene driver enda raskere frem nye muligheter. Når virksomheter blir utfordret, strategier må endres og organisasjoner må tilpasse seg står gjerne utfordringene på rad og rekke for ledere. Den kulturelle dimensjonen blir ofte ikke viet nok oppmerksomhet. Kultur er vanskelig å sette ord på, og trenger ofte å gjøres mer konkret for at den skal kunne utvikles.

Elin er utdannet Siviløkonom med spesialisering i strategi fra BI og har i tillegg fag innen kulturforståelse og identitet fra UiO.

Top