Gøril Aune

speaker-info

Hvert år håndterer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utrolige 1,2 millioner fakturaer for 120 virksomheter i staten. Dette legger beslag på store ressurser i direktoratet. Gøril Aune har jobbet i DFØ i 13 år, og har ledet regnskapsdivisjonen i syv av disse. Divisjonen er i vekst og har klare mål om å ta i bruk ny teknologi tidlig. DFØ var tidlig ute med Robotic Process Automation (RPA) og kunstig intelligens i Norge. For å sette ytterligere fokus på innovasjon har de etablert et innovasjonsteam som organiserer hyppige interne samlinger med fokus på innovasjon og digitalisering. Aune har utdannelse som diplomøkonom fra BI og en master i strategi og ledelse fra Copenhagen Business School.

Top