Hans Christian Holte

speaker-info

Hans Christian Holte (55) tiltrer som arbeids- og velferdsdirektør i NAV i august 2020. Han har frem til det ledet Skatteetaten siden 1. august 2013.

Holte har lang erfaring fra statsforvaltningen, blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra 2000 til 2005, og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008.

Fra 2008 til 2013 var Holte leder av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I tillegg ledet han IKT Sikkerhetsutvalget, som leverte sin utredning i desember 2018.

Hans Christian Holte er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Top