Linda Hofstad Helleland

speaker-info

Linda Hofstad Helleland er Norges distrikts- og digitaliseringsminister, og har vært stortingsrepresentant for siden 2001. Som tidligere kulturminister og barne- og likestillingsminister, har Helleland den politiske tyngden som trengs for å gi oss et godt bilde av Norge og samfunnet det neste tiåret.

Tilbake til foredragsholdere

Top