Mats Skogholt Amland

speaker-info

Mats Skogholt Amland, Vice President Portfolio & Change Management, Wallenius Wilhelmsen. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim og var blant E24s «Ledertalentene 2016». Han jobbet innen telekom i Telenor Gruppen i litt over 10 år før veien gikk videre til PA Consulting og deretter til Wallenius Wilhelmsen i 2018. I sin rolle er han ansvarlig for å drive endringer og utfordre det etablerte i hele virksomheten. Hovedfokus er innen modernisering og digitalisering for å ta Wallenius Wilhelmsen videre i retning av bærekraftig logistikk for en verden i bevegelse.

Tilbake til foredragsholdere

Top