Tobias Studer Andersson

speaker-info

Tobias Studer Andersson leder Sopra Steria Scale up Scandinavia. Siden høsten 2018 har Tobias vært ansvarlig for å etablere Sopra Steria Scale up, et helt nytt innovasjonsområde på tvers av Sopra Steria Europa. Fokus er åpen innovasjon gjennom samarbeid mellom modne startups og store organisasjoner, der verdiskaping gjennom partnerskap og økosystem er i sentrum. Tobias visjon er å løse forretningsproblemer med hjelp av oppstartsbedrifters innovative løsninger, og øke innovasjonstakten hos store organisasjoner. Innovasjon skjer ikke av seg selv, og vi ser det finnes utrolige muligheter for verdiskaping gjennom partnerskap og samarbeid med innovasjonsøkosystemet.

Top